fbpx

Pakiety 4 lekcji – indywidualnie 

Regulamin kursów
w Szkole Językowej Ling Talents

 

mloda-dziewczyna-siedzi-z-laptopem-na-lozku-czyta-uczy-sie
 1. Pakiety 4 lekcji indywidulanie odbywają się:

–  stacjonarnie w siedzibie Szkoły Językowej Ling Talents w Lublińcu, woj. śląskie, Plac Kościuszki 15 (obok stacji benzynowej BP)

lub

– online poprzez aplikację Zoom / Teams.

 1. Do realizacji pakietu online uczestnik potrzebuje komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest też kamerka.
 2. Na pakiety 4 lekcji nie jest podpisywana umowa.
 3. Opłata za pakiet 4 lekcji dokonywana jest z góry za cały pakiet.
 4. W ramach opłaty uczestnikowi przysługują 4 lekcje w terminach ustalonych z góry.
 5. W czasie obowiązywania pakietu, uczestnikowi przysługuje jednorazowe przesunięcie terminu lekcji.
 6. Prośbę o przesunięcie lekcji należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym zaplanowaną lekcję do sekretariatu Szkoły Językowej Ling Talents mailowo hello@lingtalents.pl lub telefonicznie +48 575 11 39 40.
 7. Potwierdzeniem akceptacji przesunięcia lekcji jest wyznaczenie nowego terminu lekcji przez Szkołę Językową Ling Talents po konsultacji z lektorem prowadzącym.
 8. Na dedykowanej platformie edukacyjnej szkoły umieszczane są konspekty i nagrania audio z lekcji, które mogą posłużyć do powtórek lub utrwalenia materiału z lekcji. Wykupując pakiet, uczestnik lub jego opiekun prawny udziela zgody na nagrywanie audio z lekcji.
 9. Dostęp do platformy dostaje uczestnik lekcji i/lub jego rodzic/opiekun prawny na wskazane w umowie adresy e-mail.
 10. Za bezpieczeństwo nieletnich uczestników przed rozpoczęciem lekcji oraz po zakończeniu lekcji realizowanych stacjonarnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. Za warunki techniczne oraz możliwość uczestniczenia w lekcji online odpowiada uczestnik i/lub jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Opłat za pakiet 4 lekcji należy dokonywać przelewem na konto ING Bank Śląski 15 1050 1155 1000 0092 6148 4829 przed rozpoczęciem pierwszej lekcji kursu (decyduje data wpływu pieniędzy na konto). W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko uczestnika.
 13. W przypadku nieuiszczenia opłaty w określonym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy uczestników kursu.
 14. Jako dowód wpłaty, zamawiający otrzymuje paragon z kasy fiskalnej (dla pakietów online zdjęcie paragonu przesłane MMS-em lub za pomocą innego komunikatora).
 15. Kursy w Szkole Językowej Ling Talents są realizowane według podręczników wydawnictwa Pearson.
 16. Istnieje możliwość zaprojektowania kursu z dedykowanym programem, częstotliwością oraz czasem trwania. Wówczas cena jest ustalana indywidualnie. W sprawie takich kursów prosimy o kontakt ze szkołą przez e-mail bądź formularz kontaktowy.