fbpx

Jaki jest Savvy Ed?

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (8-11 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

dzieci siedzą na podłodze z nauczycielką
p

Ewaluacja wyników nauczania

  • Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:
  • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy;
  • budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek;
  • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę;
  • jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”);

Poziomy kursu Savvy Ed

tablica z informacją o kursie dla dzieci w wieku 2-3 lata
tablica z informacją o kursie dla dzieci w wieku 4-5 lat
tablica z informacją o kursie dla dzieci w wieku 5-6 lat

SE 1 – klasa 2 – 3

SE 1 – klasa 3 – 4

SE 1 – klasa 2 – 3

Założenia metodyki

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

p

Efekt Kuli Śniegowej

czyli „stopniowe narastanie”  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego

 

p

Kompaktowość i kompletność

Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły
p

Systemy motywacyjne

zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.
Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

 

teddy-eddie-school-lektor-z-dziecmi
 

 

 

 

p

Savvy Ed w domu i zadania domowe

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Pakiet Edukacyjny Savvy Ed

W skład Pakietu Edukacyjnego wchodzi:

👍 Savvy Book czyli podręcznik ucznia.

👍 Snowball Book czyli książka ćwiczeń.

👍 Parents’ Book czyli książka rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał informację o zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko.

👍 Dostęp do audio z nagraniami historyjek, słuchowisk, rymowanek, piosenek oraz ćwiczeń.

👍 Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, w przyjemny i nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach materiał.

👍 Savvy Tile to magiczna płytka, która powoduje, że część tekstu w podręczniku “znika.” Jest to idealne narzędzie do ćwiczenia kontrolowanej komunikacji i powtarzania materiału na zajęciach oraz w domu.

👍 Teczka z logiem Savvy Ed.

👍 Certyfikat

👍 Medal Savvy Eda to upominek dla ucznia po zakończeniu każdego poziomu.

 

Zapisz dziecko na kurs języka angielskiego metodą Savvy Ed.

Daj się zaskoczyć!

zaskoczeni rodzice patrzą na dziecko które mówi po angielsku
Więcej na stronie https://edubears.pl

Teksty i grafiki ©EduBears