fbpx

Jak pomóc sobie w stosowaniu konstrukcji „used to”?

Konstrukcja „used to” jest stosowana do wyrażania czynności lub stanu z przeszłości, która/y już nie ma miejsca.  Dlatego często jest tłumaczona, i słusznie, jako czas przeszły, czyli:

 

When I was in high school, I used to sleep in the evenings.

Kiedy byłam w szkole średniej, spałam wieczorami.

 

Takie tłumaczenie tej konstrukcji niestety przysparza wielu kłopotów uczniom, szczególnie, jeśli mają zdanie przetłumaczyć z polskiego na angielski.

Wtedy uczę ich, że lepiej, jeśli zapamiętają może mało popularne i archaiczne, ale bardziej zbliżone tłumaczenie „zwykłam coś robić”, czyli:

Kiedy byłam w szkole średniej, zwykłam spać wieczorami.

Takie podejście po pierwsze od razu wskazuje stosowanie konstrukcji (wtedy zwykłam, ale teraz już nie mam takiego zwyczaju), po drugie pozwala połapać się w budowie konstrukcji gramatycznej (zwykłam [co robić?] spać >>> I used [what to do?] to sleep).

 

Wtedy też łatwiej ogarnąć stosowanie konstrukcji czasu Past Simple do budowania pytań i przeczeń, bo orzeczeniem jest czasownik „use”, a nie „sleep”.

 

A więc? What did you use to do when you were in high school?

 

nauczyciel przy tablicy pokazuje tekst w języku angielskim

Ling Talents

Szkoła online skutecznej nauki języków obcych